Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Chức năng
Stockbiz Trading Terminal tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khai thác thông tin, thực hiện giao dịch, kết nối mở rộng quan hệ, tất cả đều có trên 1 nền tảng thống nhất.
Bảng tổng hợp các tính năng:

Khai thác thông tin

Dữ liệu real-time

Biến động thị trường

Bảng giá đầy đủ

Bảng giá 4 mã

Biến động trong phiên 1 mã

Giao dịch thỏa thuận

Thống kê giao dịch real-time

Cơ sở dữ liệu thị trường

Dữ liệu thị trường

Dữ liệu doanh nghiệp

Chứng khoán thế giới

Vàng và Ngoại tệ

Nguyên liệu

Báo cáo phân tích

Nhận định chuyên gia

Các công cụ đầu tư

Công ty A-Z

Danh mục đầu tư

Lọc cổ phiếu

Phân tích ngành

Phân tích kỹ thuật

MetaKit – Cập nhật dữ liệu MetaStock và AmiBroker

Kết nối mở rộng quan hệ

Kết bạn với các nhà đầu tư khác

Các tính năng giao tiếp căn bản

Tham gia nhóm thảo luận

Giao dịch trực tuyến

Thực hiện giao dịch

Đặt lệnh

Hủy lệnh

Sửa lệnh

Trạng thái lệnh trong ngày

Quản lý nhiều tài khoản giao dịch