Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Dịch vụ
 Giải pháp cho Nhà đầu tư cá nhân
Stockbiz cung cấp các giải pháp hỗ trợ khai thác dữ liệu cho nhà đầu tư cá nhân thông qua các sản phẩm:
 Cổng thông tin tài chính www.stockbiz.vn
 Các phần mềm hỗ trợ đầu tư như: Stockbiz Trading Terminal, Stockbiz MetaKit, Stockbiz Excel Platform,...
 Giải pháp cho Tổ chức
Stockbiz cung cấp hàng loạt giải pháp chuyên biệt giúp các tổ chức, doanh nghiệp khai thác dữ liệu cũng như phát triển thương hiệu. Thể hiện qua các dịch vụ:
 Dịch vụ cung cấp dữ liệu tài chính (DataFeed)
 Các phần mềm hỗ trợ khai thác dữ liệu chuyên biệt như: Stockbiz Excel Platform, Stockbiz FIX Adapter,...
 Hỗ trợ công bố thông tin
 Dịch vụ quảng cáo