Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Sản phẩm
Các sản phẩm của Stockbiz hướng tới đối tượng là các nhà đầu tư và tổ chức tài chính giúp họ khai thác thông tin dễ dàng, đầu tư hiệu quả. Sản phẩm chiến lược của chúng tôi, Stockbiz Trading Terminal cung cấp dữ liệu real-time nhanh chóng và chính xác, các công cụ tìm kiếm, lọc cổ phiếu dựa trên nhiều chiến lược đầu tư, đồng thời tích hợp khả năng giao dịch trực tuyến với nhiều công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm của Stockbiz:

Stockbiz Trading Terminal

Là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khai thác thông tin, thực hiện giao dịch, kết nối mở rộng quan hệ, tất cả đều có trên 1 nền tảng thống nhất.

 Chi tiết
Metakit3.0

Stockbiz MetaKit Professional 3.0 Metakit3.0

Stockbiz MetaKit Professional 3.0 là phần mềm cập nhật dữ liệu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh nhất hiện nay cho các ứng dụng phân tích kỹ thuật phổ biến MetaStock, AmiBroker và MetaTrader.
 Chi tiết

Stockbiz Excel Platform

Là nền tảng cho phép xây dựng các giải pháp khai thác dữ liệu của Stockbiz (bao gồm dữ liệu real-time, dữ liệu tài chính,...) bên trong Microsoft Excel.

 Chi tiết

Stockbiz FIX Adapter

Là sản phẩm cho phép các hệ thống ngoài Stockbiz truy xuất dữ liệu của Stockbiz (bao gồm dữ liệu real-time, dữ liệu tài chính,...) theo chuẩn Financial Information eXchange (FIX).

 Chi tiết