Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Đối tác
 Đối tác công nghệ
Hiện tại Stockbiz là đối tác vàng của Microsoft, đây là mức đối tác cao nhất thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn cũng như hiểu biết sâu về công nghệ Microsoft của chúng tôi, đồng thời cho thấy sự hợp tác chặt chẽ của Stockbiz với Microsoft. Sự hợp tác chặt chẽ cũng thể hiện rõ nét chiến lược phát triển của Stockbiz về lâu dài đặt trọng tâm vào dòng công nghệ của Microsoft.
 Đối tác giao dịch trực tuyến
Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) là một trong các công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. ABS hiện là đối tác của Stockbiz trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư qua Stockbiz Trading Terminal.