Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ công bố thông tin
Stockbiz hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ với nhà đầu tư bằng hình thức công bố thông tin thông qua phần mềm Stockbiz Investor Relations. Thông tin công bố từ phần mềm sẽ được truyền tải trên website www.stockbiz.vn, các sản phẩm phần mềm của Stockbiz và hàng chục đối tác truyền thông của Stockbiz để tới hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với Stockbiz Investor Relations, doanh nghiệp có thể:

1. Chủ động cập nhật mới và công bố thông tin của Doanh nghiệp mình: Kết quả SXKD, các Kế hoạch kinh doanh mới, các dự án của Doanh nghiệp, Cập nhật mới Hồ sơ Doanh nghiệp, Tin tức và sự kiện của Doanh nghiệp,....

2. Quản lý toàn bộ nội dung thông tin của Doanh nghiệp mình.

3. Dữ liệu thông tin Doanh nghiệp được lưu trữ đầy đủ và đa dạng nhất.

4. Thông tin và hình ảnh Doanh nghiệp được truyền tải nhanh chóng tới hàng ngàn Nhà đầu tư và các Tổ chức Tài chính trong và ngoài nước.

5. Tiết kiệm tối đa chi phí trong việc công bố thông tin Doanh nghiệp.

 Liên hệ để biết thêm thông tin về sản phẩm