Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Tổ chức, doanh nghiệp
Các sản phẩm của Stockbiz luôn hướng tới đối tượng là các Nhà đầu tư và Tổ chức tài chính giúp họ khai thác thông tin dễ dàng, đầu tư hiệu quả. Sản phẩm chiến lược của chúng tôi, Stockbiz Trading Terminal cung cấp dữ liệu real-time nhanh chóng và chính xác, các công cụ tìm kiếm, lọc cổ phiếu dựa trên nhiều chiến lược đầu tư, đồng thời tích hợp khả năng giao dịch trực tuyến với nhiều công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam.

Các dịch vụ hướng tới Tổ chức và Doanh nghiệp:

1. Dịch vụ cung cấp dữ liệu - Stockbiz DataFeed. Chi tiết

2. Các giải pháp phần mềm hỗ trợ khai thác thông tin dữ liệu Chi tiết

3. Hỗ trợ công bố thông tin Chi tiết

4. Dịch vụ Quảng cáo trực tuyến Chi tiết

 Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin