Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Nhà đầu tư cá nhân
Các sản phẩm của Stockbiz giúp Nhà đầu tư khai thác thông tin dễ dàng, đầu tư hiệu quả. Sản phẩm chiến lược của chúng tôi, Stockbiz Trading Terminal cung cấp dữ liệu real-time nhanh chóng và chính xác, các công cụ tìm kiếm, lọc cổ phiếu dựa trên nhiều chiến lược đầu tư, đồng thời tích hợp khả năng giao dịch trực tuyến với nhiều công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam.

Các dịch vụ hướng tới Nhà đầu tư cá nhân:


1. Cung cấp dữ liệu thông tin Tài chính - Chứng khoán đầy đủ và đa chiều tại Cổng thông tin Tài chính - Chứng khoán www.stockbiz.vn

2. Cung cấp các Phầm mềm hỗ trợ đầu tư hiệu quả: Stockbiz Trading Terminal, Stockbiz Metakit,.... Chi tiết

 Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin