Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Tải phần mềm
 Sản phẩm
Yêu cầu hệ thống
Hướng dẫn cài đặt
Tải về
Stockbiz Trading Terminal
Là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khai thác thông tin, thực hiện giao dịch, kết nối mở rộng quan hệ, tất cả đều có trên 1 nền tảng thống nhất.
Tải phiên bản mới nhất của Stockbiz Trading Terminal
(Beta 1.0 - 15/04/2011)
Stockbiz MetaKit Professional 3.0
Là phần mềm cập nhật dữ liệu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh nhất hiện nay cho các ứng dụng phân tích kỹ thuật phổ biến như MetaStock , AmiBroker và MetaTrader.
Tải phiên bản mới nhất của Stockbiz MetaKit Professional 3.0
(3.0 - 25/09/2012)
Stockbiz Excel Platform 1.1.0
Là nền tảng cho phép xây dựng các giải pháp khai thác dữ liệu của Stockbiz (bao gồm dữ liệu real-time, dữ liệu tài chính,...) dự trên nền tảng Microsoft Excel.
Tải phiên bản mới nhất của Stockbiz MetaKit Professional 3.0
(1.1.0 - 07/02/2013)
Stockbiz FIX Adapter
Là sản phẩm cho phép các hệ thống ngoài Stockbiz truy xuất dữ liệu của Stockbiz (bao gồm dữ liệu real-time, dữ liệu tài chính,...) theo chuẩn Financial Information eXchange (FIX).
   
Stockbiz Investor Relations
Là bộ sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ với nhà đầu tư thông qua hình thức công bố thông tin.