Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Dịch vụ DataFeed
Stockbiz DataFeed - là dịch vụ cung cấp dữ liệu, thông tin Tài chính - Chứng khoán của Stockbiz cho các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về thông tin đa dạng và đầy đủ nhất:

1. Tin tức Tài chính - Chứng khoán.
2. Tin công bố thông tin từ các cơ quan quản lý.
3. Lịch sự kiện của Doanh nghiệp và Thị trường.
4. Dữ liệu Doanh nghiệp.
5. Dữ liệu Thị trường.
6. Dữ liệu Báo cáo tài chính.
7. Dữ liệu Ngành nghề, lĩnh vực.

 Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin