Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Khách hàng
Stockbiz Investment Ltd. là nhà cung cấp các giải pháp thông tin, dữ liệu tài chính hàng đầu cho nhà đầu tư và tổ chức. Hiện tại Stockbiz là đối tác tin cậy, cung cấp dịch vụ cho hàng chục tổ chức tài chính và hàng trăm nghìn nhà đầu tư tại Việt Nam. Một số khách hàng tiêu biểu của Stockbiz bao gồm:

    -  Công ty Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC): www.hsc.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC): www.bsc.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Vietinbank (Vietinbanksc): www.vietinbanksc.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Ngân hàng VP-Bank (VPBS): www.vpbs.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Ngân hàng An Bình (ABS): www.abs.vn
    -  Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI): www.psi.vn
    -  Công ty Chứng khoán Hòa Bình (HBSE): www.hbs.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Công nghiệp thương mại Việt Nam (VICS): www.vics.vn
    -  Công ty Chứng khoán Sao Việt (VSSC): www.vssc.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Quốc gia (NSI): www.nsi.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Woori-CBV: www.cbv.com
    -  Công ty Chứng khoán Mekong (MSC): www.mekongsecurities.com
    -  Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS): www.eps.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Cao su (Rubse): www.rubse.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Hùng Vương (HVS): www.hungvuongsc.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Việt (VISECO): www.viseco.vn
    -  Công ty Chứng khoán Kenanga (KENANGA): www.kvs.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Ngân hàng Maritime (MBS): www.msbs.com.vn
    -  Công ty Chứng khoán Đông Nam Á (SEABS): www.seasc.com.vn
    - Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS): www.shs.com.vn
và hàng chục tổ chức, doanh nghiệp khác...