Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: (84-04) 3225 2120
Hỗ trợ Email
Hỗ trợ Skype
Dịch vụ quảng cáo
Nhằm truyền tải hình ảnh và thông tin của Tổ chức và Doanh nghiệp tới hàng trăm nghìn Nhà đầu tư và Tổ chức trong và ngoài nước, Stockbiz cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến với rất nhiều hình thức và áp dụng chính sách hỗ trợ hấp dẫn:

1. Quảng cáo Banner (logo) trên trang chủ và các trang chuyên mục

2. Đăng bài viết chuyên sâu

3. Quảng cáo tài trợ các chuyên mục

4. Banner (logo) trên Email Alerts.

 Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin