Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc 3:01:29 CH
VN-INDEX 663,07 +4,18/+0,63%

Hỗ trợ khách hàng

Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: 04-2221 3080

Sản phẩm

 Toàn bộ sản phẩm
 Stockbiz MetaKit Professional 3.0 
Stockbiz MetaKit Professional 3.0 là phần mềm cập nhật dữ liệu giao dịch TTCK Việt Nam nhanh nhất hiện nay cho các ứng dụng phân tích kỹ thuật phổ biến MetaStock, AmiBroker, MetaTrader. Toàn bộ dữ liệu giao dịch của tất cả các mã cổ phiếu và các index sẽ được cập nhật tự động.
 
 Stockbiz Trading Terminal
Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khai thác thông tin, thực hiện giao dịch, kết nối mở rộng quan hệ, tất cả đều có trên 1 nền tảng thống nhất.

Tin tức

 Toàn bộ tin tức
Quỹ ngoại rút ròng 400 triệu USD, chỉ là con số nhỏ so với tiền đổ vào M&A
Giá trị rút ròng của các quỹ đầu tư nước ngoài chưa thể hiện hết dòng tiền đầu tư vào các doanh nghiệp trên sàn và ngoài sàn.